Inilah Maksud Allah Memberi Ujian Kepada Kita Sebagai Hambanya

THIS ADS by GOOGLE
Setiap manusia, pastinya sering mendapatkan ujian hidup dari Allah SWT, namun tahukah anda apa maksud dari ujian tersebut? Mengapa setiap manusia harus diberi ujian dari Allah? Manusia merupakan salah satu makhluk ciptakan Allah yang dilengkapi dengan akal pikiran yang lengkap dan cerdas, sehingga setiap manusia mampu berpikir mengapa dirinya diberi ujian oleh Allah SWT.Allah menciptakan manusia ke bumi ini agar manusia senantiasa beribadah kepada-Nya, namun masih banyak manusia yang tersesat dan juga terjerumus dalam lembah dosa. Ujian itu hadiah dari Allah kepada setiap manusia yang masih bernafas, tidak hanya orang yang tidak beriman saja melainkan juga orang yang beriman dan taat menjalankan ibadah kepada-Nya. Mengapa demikian dan apa maksud dan tujuan Allah memberikan ujian kepada manusia? Berikut penjelasannya:

1. Untuk membersihkan dan menggolongkan manusia
Banyak sekali ujian yang diturunkan Allah kepada manusia, dari ujian kecil hingga ujian besar yang banyak menguras kesabaran. Ujian yang diturunkan Allah kepada manusia sesungguhnya sebagai media agar manusia selalu bersabar dan semakin mendekatkan diri kepada-Nya. Namun tidak sedikit dari manusia yang malah menjadi ingkar dan semakin jauh dari Allah. Padahal Allah hanya memberikan ujian kepada hambanya sebatas dengan kekuatannya tidak melebihinya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hamba yang bersabar dan semakin mendekatkan diri kepada-Nya maka Allah akan memberikan pertolongan, sedangkan orang yang tidak bersabar dan malah melenceng dari ajaran agama maka celakalah mereka.

2. Meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa
Ingat ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah tidak akan memberikan ujian diluar kemampuan hambanya, sesungguhnya ujian yang diberikan Allah kepada hambanya merupakan media untuk meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi seorang manusia yang mampu bersabar dan menerima ujian dengan ikhlas serta semakin mendekatkan diri kepada Allah maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

3. Menempa kepribadian seorang mukmin
Selain sebagai media untuk meningkatkan derajat, ujian yang diberikan Allah juga merupakan salah satu media untuk menempa kepribadian seorang mukmin agar menjadi pribadi yang tangguh dan tahan terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Seorang mukmin yang telah berhasil menjalani proses ujian dari Allah adalah seorang hamba yang berhasil memiliki kepribadian yang unggul dalam bersabar dan juga tangguh dalam iman.

4. Meningkatkan kesabaran
Mengapa Allah memberi ujian pada kita? Setiap manusia selalu mendapatkan ujian dari Allah dalam berbagai hal baik itu dari segi materi dan juga dari segi hati. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada setiap hambanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesabaran dan ketaqwaan hambanya karena tidak sedikit orang yang mengeluh dan malah berpaling dari jalan Allah ketika menerima ujian dari-Nya, sehingga hanya orang-orang sabar dan memiliki ketaqwaan saja yang mampu menjalani ujian dengan berhasil. Orang yang berhasil menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Allah dapat memiliki tingkat kesabaran yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah merupakan media untuk meningkatkan kesabaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sebagai umat muslim yang beriman kita harus berprasangka baik terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada kita karena Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan setiap hambanya.

Itulah beberapa informasi seputar maksud Allah memberi ujian kepada kita dan ternyata semua ujian yang diberikan kepada manusia merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Baca Lebih Lengkap di Halaman Selanjutnya:

THIS ADS by GOOGLE

Halaman Berikutnya: